BME Mental Health Workplace Good Practice Certification SchemeClick the Find Out More link below for further information or if you have been registered into the scheme by Diverse Cymru –  click the link   already registered:
Find Out More or Already Registered

 

 

DSC_9126  DSC_9127  

Helping to Provide Culturally Appropriate Mental

Health Services that make a practical ongoing

positive difference for BME people in Wales.

Yn helpu i Ddarparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Diwylliannol Briodol sy’n gwneud gwahaniaeth

cadarnhaol, ymarferol a pharhaus i Bobl Dduon a

Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.