Cydraddoldeb Yng Nghymru

Inequality in Wales

Trosolwg byr ar faes cydraddoldeb yng Nghymru

 

Cyhoeddiadau gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

An Anatomy of Economic Inequality in Wales

Evaluating the impact of domestic abuse workplace policies in Wales

Evaluation of the EHRC employment tribunal skills and discrimination course

Equality Issues in Wales: a research review

Hidden in plain sight – Wales summary: Ymchwiliad Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i aflonyddu ar sail anabledd. Crynodeb Cymru Medi 2011.

Not just another statistic: Mae Not just another statistic wedi archwilio profiadau bywyd Sipsiwn-Teithwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, pobl drawsryweddol a phobl â chyflwr iechyd meddwl.

Protecting and promoting equality and human rights in Wales

Review of the Public Sector Equality Duty (PSED) in Wales

The proposed violence against women, domestic abuse and sexual violence duty – Guidance for developing an effective workplace policy

Who Runs Wales? 2014. Ten years – still too few women at the top


Cyhoeddiadau gan sefydliadau eraill:

A Woman’s Place: Adroddiad Chwarae Teg (2013).

Gay in Britain: Adroddiad Stonewall. Profiadau a disgwyliadau o wahaniaethu pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (2013).