Latest News

Dweud eich dweud – Eich iechyd, gofal cymdeithasol a lles

Rydym yn eich gwahodd i fynychu digwyddiad ymgysylltu am ddim, er mwyn i chi gael dweud eich dweud ar iechyd, gofal cymdeithasol a lles yng Nghaerdydd ac yng Nghymru. Fe’i cynhelir ar:

Dyddiad: Dydd Mawrth 21ain o Chwefror

Amser: 10yb hyd 4yh

Lle: Y Deml HeddwchParc Cathays, CaerdyddCF10 3AP

Bydd cinio a lluniaeth am ddim yn cael ei ddarparu yn y digwyddiad.
Gellir ad-dalu costau teithio, gofal plant, gofal a mynediad pe bai angen.

Mae Diverse Cymru yn dod â phobl ynghyd o gymunedau amrywiol sydd ynghlwm â chydraddoldeb, i gynnal diwrnod i drafod eich profiadau, eich atebion a’r ffordd ymlaen ynglyn â:

 • Gwasanaethau iechyd a lles
 • Gofal cymdeithasol
 • Tai a llety
 • Arian a budd-daliadau
 • Diogelwch cymunedol
 • Cyflogaeth a gwirfoddoli
 • Addysg a hyfforddiant
 • Cymdeithasu a hamdden
 • Trafnidiaeth

Estynnwn groeso yn arbennig i’r rhai yng Nghaerdydd sydd yn:

 • Bobl anabl
 • Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Bobl lesbaidd, hoyw a deurywiol
 • Bobl drawsrywiol
 • Bobl o wahanol grefyddau a chredoau
 • Bobl hyn
 • Bobl iau
 • Merched

Rhaid archebu’ch lle erbyn dydd Llun 13 Chwefror 2017 drwy gwblhau’r ffurflen gofrestru atodedig a’i dychwelyd i:

Shelagh Maher, Diverse Cymru, 307-315 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Canton, Caerdydd, CF5 1JD

Neu drwy ebost at: shelagh.maher@diverse.cymru

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio Shelagh ar 029 2036 8888 neu anfon ebost at shelagh.maher@diverse.cymru

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, dietegol neu iaith pan fyddwch chi’n archebu eich lle.

Gobeithiwn eich gweld ar y 21ain.

Registration form – Ffurflen Cofrestru