Ein Bwrdd

Cadeirydd

Gaynor Legall

Aelodau’r Bwrdd

Charles Willie

Keith Dewhurst

Mervyn Harris – Trysorydd

Joel Williams

Joseph Anyaike

Sally Fowler – Is-gadeirydd

 

Martyn Jones – Ysgrifennydd y Cwmni