Ein Partneriaid

Our Partners

Mae Diverse Cymru yn gweithio gyda nifer o sefydliadau sy’n bartneriaid er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth a’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig yn cyrraedd y rhai sydd eu hangen fwyaf

Hafal Mental Health Foundation Bipolar UK

Diverse Cymru yn rhan o’r Uchel Anghenion Cydweithredol ynghyd â Hafal, Mental Health Foundation, a Bipolar UK. Mae’r gynghrair hirsefydlog o sefydliadau yn anelu at gefnogi adferiad pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru.

FamilyPoint

Mae FamilyPoint Cymru yn wasanaeth newydd i deuluoedd yng Nghymru eu cyfeirio at wybodaeth hanfodol, cyngor a chefnogaeth. Chwiliwch am wasanaethau lleol ac yn cadw i fyny gyda newyddion teulu o bob rhan o Gymru.

National Museum Wales

Mae Diverse Cymru yn un o gr?p o Bartneriaid Cymunedol yn gweithio gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru Sain Ffagan dan y Sefydliad Paul Hamlyn Mae ein menter a ariennir gan Our Museum.

Creu Cymru

Buom yn gweithio gyda Creu Cymru i ddatblygu a chyflwyno cynllun consesiwn theatr Hynt.

Cardiff & Vale CAB speakeasy

Mae Diverse Cymru, Caerdydd a Chyngor Bro Bopeth a’r Canolfan Cyngor Speakeasy yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu Gwasanaeth Cynghori Caerdydd.

WelshGymnastics_Colour

Mae gennym brosiect a ariennir gan Gymnasteg Cymru sydd â’r nod o gynyddu cyfranogiad mewn gymnasteg i ferched BME ifanc.

 

C3SC

Mae ein prosiect Cyd-Creu Newid Iach yn un o bortffolio o ddeg rheoli gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd.

Disability in Wales and Africa logo

Mae gennym berthynas barhaus ag Disability in Wales and Africa lle rydym yn darparu seilwaith a chymorth ac wedi dechrau archwilio gwneud partneriaethau yn Affrica.