Oedran Cyfiawnder

Oedran Cyfiawnder


Event Details


Mae’n bleser gynnon ni eich gwahodd i’r diwrnod o weithredu ar gyfer y prosiect Oedran Cyfiawnder sydd wedi cael ei noddi’n garedig gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

Comisiynwyd Diverse Cymru gan Lywodraeth Cymru i gynnal prosiect  ymchwil a chodi ymwybyddiaeth o Droseddau yn Erbyn Pobl H?n yng Nghymru.

Ar ddydd Iau, Mawrth 24ain fe fyddwn yn lansio adroddiad y prosiect a fydd yn cynnwys prif argymhellion i Awdurdodau Lleol, asiantaethau cyfiawnder troseddol, swyddogion cydlyniant cymunedol a mudiadau cymunedol.

Mae’r cymorth sydd ei angen i fynd i’r afael â throseddau yn erbyn pobl h?n a’r gefnogaeth sydd ei hangen ar y rhai hynny sydd wedi’u heffeithio yn amlwg fel prif elfennau’r ymgyrch codi ymwybyddiaeth.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr Eglwys Norwyaidd, Rhodfa’r Harbwr, Bae Caerdydd, CF10 4PA o 11yb – 12:30yp.

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac yn cael eu clustnodi ar sail cyntaf i’r felin. I archebu eich lle, ewch i www.ageofjustice.eventbrite.co.uk, neu cysylltwch â Hannah Mason yn hannah.mason@diverse.cymru neu ar 029 2036 8888.

funded blackGobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni.

Martyn Jones

Prif Swyddog Gweinyddol, Diverse Cymru

www.ageofjustice.eventbrite.co.uk