Gymnasteg Cymru

Welsh-Gymnastics Samira gyda rhai o ferched a hyfforddwragedd Ysgol Gynradd Mount Stuart

Mae Diverse Cymru yn gweithio gyda Gymnasteg Cymru i hyrwyddo’r gamp i fwy o ferched duon ac o leiafrifoedd ethnig (BME) yng Nghaerdydd

Yn 2014, sylweddolodd Gymnasteg Cymru er bod eu haelodaeth yn cynyddu, fod y cynnydd yn dod yn bennaf o blith cymunedau tebyg i’w haelodau presennol. Er mwyn amrywio’r gamp, galwodd Rhian Gibson Diverse Cymru am gyngor, gyda phartneriaeth waith yn dilyn yn fuan wedyn. Trwy hyn, cafodd y prosiect ar y cyd arian gan gynllun Call4Action Chwaraeon Cymru ddechrau 2015 i gyfnerthu’r prosiect a lledaenu ei ddylanwad.

Ar ôl trafod gydag Ysgol Gynradd Mount Stuart, Caerdydd, roedd Gymnasteg Cymru a Diverse Cymru o’r farn fod llawer o ferched BME ifainc, yn enwedig rhai o deuluoedd Mwslimaidd, yn teimlo’n anghyfforddus yngl?n â’r cod gwisgo arferol o leotard, a’r posibilrwydd y gallai fod dynion yn hyfforddi neu’n gwylio.

Gwnaeth y prosiect peilot bwynt o hysbysebu y gallai’r gr?p wisgo legins a chrysau-T yn ogystal â sgarffiau pen. Anogwyd mamau a pherthnasau benywaidd eraill y merched i wylio a hyd yn oed i ymuno a chynorthwyo’r hyfforddwragedd, oedd yn fenywod cymwys iawn.

Diolch i’r camau syml hyn, cyrhaeddodd y prosiect ei dargedau cyfranogiad yn y sesiwn gyntaf, a bu’n rhaid ehangu er mwyn bodloni’r galw.

DSC_5964

Symud Ymlaen

Erbyn hyn mae gennym ni weithwraig ran-amser sy’n gyfrifol am ehangu’r prosiect trwy Gaerdydd er mwyn sicrhau bod cynifer â phosibl o ferched BME yn dechrau chwaraeon yn gynharach, hyd yn oed os byddan nhw’n penderfynu nad gymnasteg yw’r gamp iddyn nhw. Rydym yn gobeithio dylanwadu ar gyrff chwaraeon eraill i ystyried sut allan nhw ddenu aelodau o gymunedau newydd.

I ddarganfod rhagor am ein partneriaeth gyda Gymnasteg Cymru, neu os hoffech sefydlu clwb chwaraeon cynhwysol lleol, byddwch cystal â chysylltu â Samira Salter ar samira@diversecymru.org.uk neu ffoniwch 029 2036 8888.

The project was visited by Leslie Griffiths AM, Minister for Communities and Tackling Poverty.Daeth Leslie Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, yn ymweld â’r prosiect.