Oedran Cyfiawnder

Crimes-against-older-people

Mae Diverse Cymru wedi cael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil annibynnol i droseddau yn erbyn pobl h?n (unrhyw un 50+ oed). Rydym wedi casglu safbwyntiau gan aelodau o’r cyhoedd yn ogystal ag arbenigwyr yn y maes. Nod y prosiect yw cynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o droseddau yn erbyn pobl h?n.

Mae ein gwaith ymchwil wedi ei gwblhau ac rydym yn falch o gyflwyno ein canfyddiadau yn ein hadroddiad o’r enw ‘Oedran Cyfiawnder’. Cliciwch isod i lawrlwytho.

Age of Justice – Report

Oedran Cyfiawnder- Adroddiad


Executive Summary

Crynodeb Gweithredol


Infosheets – English

Infosheets – Cymraeg

Adroddiad a Chefnogaeth

Yng Nghymru, mae unrhyw un o 50 oed neu’n uwch yn cael ei ystyried i fod yn berson h?n. Gall troseddau yn erbyn person h?n cymryd sawl ffurf a chael effaith ar unrhyw un. Ni ddylai unrhyw un yn mynd drwy hyn ar ben eu hunain, ta beth yw’r sefyllfa.

Adrodd am troseddau yn erbyn pobl h?n

Heddlu: 999 (argyfwng))
Heddlu: 101 (di-argyfwng)

Cymorth i Ddioddefwyr

Heddlu: victimsupport.com
Heddlu: 080 8168 9111

Llinell cymorth Age Cymru

Heddlu: 08000 223 444

Action Fraud

actionfraud.police.uk
0161 234 9230 (Cym)
0300 123 2040 (Eng)

Safonau Masnach

tradingstandardswales.org.uk
03454 040505 (Cym)
03454 040506 (Eng)

Byw Heb Ofn

livefearfree.org.uk
0808 8010 800

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

cssiw.org.uk
0300 7900 126

Cyngor Gofal Cymru

ccwales.org.uk / cgcymru.org.uk
0300 30 33 444

Comisiynydd Pobl H?n Cymru

olderpeoplewales.com
029 2044 5030