Rhoddion

Bydd eich rhodd yn helpu Diverse Cymru i herio gwahaniaethu, hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth a chefnogi pobl ledled Cymru i fyw bywydau annibynnol a grymus

money-in-the-bank

Gallwch roi trwy PayPal.


Neu godi arian i ni trwy JustGiving

Start fundraising with JustGiving


Os hoffech gysylltu â ni i drafod rhodd, nawdd neu syniadau codi arian, mae croeso i chi gysylltu â:

Leonie Wallace – Cyfarwyddwr Cyfathrebu
leonie.wallace@diversecymru.org.uk
029 2036 8888