Swyddi Gwag

YMCHWILYDD

Cyflog: £ 20,000 yp

Oriau: 37 yr wythnos

Daliadaeth: Parhaol

Sylfaen: Caerdydd gyda rhywfaint o deithio

Cynnal ymchwil sy’n cefnogi cyflawni gweledigaeth, nodau ac amcanion Diverse Cymru ac i ddarparu cefnogaeth ymchwil a chasglu tystiolaeth i holl brosiectau a thimau Diverse Cymru.

Dyddiad Cau: 13 Medi 2019 @ 5pm

Cyfweliadau: 19 Medi 2019

Researcher-Job-Description_Welsh_Cymraeg

Researcher – Person Specification_Cymraeg_Welsh

Diverse Cymru Equal Opportunities Form (Cym)

Diverse Cymru Job Application Form (CYM) 2018

 

Dod o hyd i yrfa a galwedigaeth yn y sector gwirfoddol

Swyddi Gwag Diverse Cymru

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd.

Swyddi Cynorthwyydd Personol (PA) Gwag

Ewch i’n gwefan Taliadau Uniongyrchol i weld y swyddi diweddaraf.

Swyddi Allanol

Swyddog Cyswllt Cymunedol – National Theatre Wales

Cynorthwydd Cyfathrebu – National Theatre Wales

Rhestrwch eich swydd wag yma

Mae miloedd o bobl o bob rhan o Drydydd Sector Cymru yn gweld ein tudalen swyddi bob mis. I hysbysebu’ch swydd gyda ni, byddwch cystal ag e-bostio stewart.harding@diverse.cymru gyda’r manylion a ganlyn:

  • Teitl y swydd
  • Lleoliad
  • Cyflog
  • Un paragraff i ddisgrifio’r swydd
  • Dolen i’r ffurflen gais neu wefan
  • Cyfeiriad/e-bost ar gyfer yr anfoneb

Nodwch ein bod bellach yn codi ffi o £10 yr hysbyseb.