Swyddi Gwag

Dod o hyd i yrfa a galwedigaeth yn y sector gwirfoddol

Swyddi Gwag Diverse Cymru

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd.

Swyddi Cynorthwyydd Personol (PA) Gwag

Ewch i’n gwefan Taliadau Uniongyrchol i weld y swyddi diweddaraf.

Swyddi Allanol

Swyddog Cyswllt Cymunedol – National Theatre Wales

Cynorthwydd Cyfathrebu – National Theatre Wales

Rhestrwch eich swydd wag yma

Mae miloedd o bobl o bob rhan o Drydydd Sector Cymru yn gweld ein tudalen swyddi bob mis. I hysbysebu’ch swydd gyda ni, byddwch cystal ag e-bostio stewart.harding@diverse.cymru gyda’r manylion a ganlyn:

  • Teitl y swydd
  • Lleoliad
  • Cyflog
  • Un paragraff i ddisgrifio’r swydd
  • Dolen i’r ffurflen gais neu wefan
  • Cyfeiriad/e-bost ar gyfer yr anfoneb

Nodwch ein bod bellach yn codi ffi o £10 yr hysbyseb.