Cynorthwydd Cyfathrebu

National Theatre Wales

Bydd y Cynorthwyydd Cyfathrebu yn cefnogi pob agwedd ar waith y Tîm Cyfathrebu; mae hyn yn cynnwys marchnata, y wasg a chysylltiadau â’r cyfryngau, y we, gwaith digidol a chyhoeddiadau.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol i waith yr Adran a chynorthwyo gyda gweithgareddau gweithredol ym mhob maes. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn sydd am greu gyrfa mewn cyfathrebu o fewn y sector theatr.

Cyflog– £21,000

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n croesawu ceisiadau oddi wrth bobl o bob cefndir. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Saesneg ynteu Gymraeg.

Dyddiad cau: Llun 3ydd Orffennaf
Cyfweliadau: Wythnos sy’n dechrau 17fed Orffennaf

Am ragor o wybodaeth, Ffurflen Gais, disgrifiad swydd a manyleb person yn Gymraeg ynteu Saesneg, ewch i ymweld â’n gwefan.

http://www.nationaltheatrewales.org/cy/amdanom#gweithiogydani