Swyddog Cyswllt Cymunedol

National Theatre WalesBydd NTW yn lleoli ei hun ym Mhort Talbot yn hwyrach yr haf hwn, gan weithio gyda gweithwyr proffesiynol a chyfranogwyr cymunedol ar gynhyrchiad newydd – ‘We’re Still Here’.

Rydym yn dymuno penodi Swyddog Cyswllt Cymunedol i gefnogi’r cwmni wrth nodi a chysylltu â grwpiau neu unigolion a allai fod ganddynt ddiddordeb mewn cymryd rhan a’u cefnogi drwy’r broses.

Lleoliad – Port Talbot

Cyfnod – July to September

Ffi – £2500

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n croesawu ceisiadau oddi wrth bobl o bob cefndir. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Saesneg ynteu Gymraeg.

Dyddiad cau: Llun 19fed Fehefin, 12pm

Am ragor o wybodaeth ynglyn a cheisio a disgrifiad swydd yn Gymraeg ynteu Saesneg, ewch i ymweld â’n gwefan.

http://www.nationaltheatrewales.org/cy/amdanom#gweithiogydani