Y Wasg A’r Cyfryngau

Mae gan dudalen y cyfryngau Diverse Cymru ddolenni i’n newyddion, digwyddiadau a datganiadau newyddion diweddaraf, logos a manylion cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau gan y cyfryngau

Mae Diverse Cymru yn fwy na bodlon cyfrannu i’r wasg trwy gyfrwng cyfweliadau, ymddangosiadau a datganiadau ar gyfer y wasg, y teledu neu’r radio ar straeon yn ymwneud â materion cydraddoldeb ac amrywiaeth yng Nghymru. Gan mai ni yw’r unig gorff yng Nghymru sy’n ymwneud â phob agwedd ar gydraddoldeb, mae ein staff yn cynnwys nifer o arbenigwyr all gynnig safbwyntiau unigryw ar ystod eang o bynciau.

Datganiadau i’r Wasg

Cliciwch yma ar gyfer datganiadau newyddion a gwybodaeth am ddigwyddiadau

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, byddwch cystal â chysylltu ag aelod o’n tîm Cyfathrebu:

Stewart Harding – Swyddog Gwybodaeth a Chyfathrebu
stewart@diversecymru.org.uk

Thom Dicomidis – Cydlynydd Ymgyrchoedd a Chyfathrebu
thom.dicomidis@diversecymru.org.uk

neu cysylltwch â ni ar 029 2036 8888 opsiwn 3

Logos

DiverseCymru_Colour
.png
.jpg


DiverseCymru_Colour_strap-BILINGUAL
.png
.jpg


DiverseCymru_Black_Head
.png
.jpg